28  Supported Models

This table shows the list of 86 supported model types. There are three main alternative software packages to compute such slopes (1) Stata’s margins command, (2) R’s margins::margins() function, and (3) R’s emmeans::emtrends() function. The test suite hosted on Github compares the numerical equivalence of results produced by marginaleffects::slopes() to those produced by all 3 alternative software packages:

I am eager to add support for new models. Feel free to file a request or submit code on Github.

Numerical equivalence
Supported by marginaleffects
Stata
margins
emtrends
Package Function dY/dX SE dY/dX SE dY/dX SE
stats lm
glm
nls
loess U U
AER ivreg U U
tobit U U
afex afex_aov U U
aod betabin U U U U
betareg betareg
bife bife U U U U
biglm biglm U U U U
bigglm U U U U
blme blmer
bglmer
brglm2 bracl U U U U
brglmFit
brnb U U
brmultinom U U U U
brms brm U U
crch crch U U U U
hxlr U U U U
DCchoice oohbchoice
estimatr lm_lin
lm_robust U
iv_robust U U U U
fixest feols U U U U
feglm U U U U
fenegbin U U U U
fepois U U U U
gam gam U U
gamlss gamlss U U
geepack geeglm U U
glmmTMB glmmTMB U U
glmx glmx U U U
ivreg ivreg U U
lme4 lmer
glmer
glmer.nb
lmerTest lmer
logistf logistf
flic
flac
MASS glmmPQL U U
glm.nb
polr
rlm
mclogit mblogit U U U U
mclogit U U U U
MCMCglmm MCMCglmm U U U U U U
mgcv gam U U
bam U U
mhurdle mhurdle U U
mlogit mlogit U U U U
nlme gls U U
lme
nnet multinom U U U U
ordbetareg ordbetareg U U
ordinal clm U U U U
plm plm U U
phylolm phylolm
phyloglm
pscl hurdle U
hurdle U
zeroinfl U
quantreg rq U U
Rchoice hetprob
ivpml
rms ols
lrm
orm
robust lmRob U U U U
robustbase glmrob U U
lmrob U U
robustlmm rlmer U U
rstanarm stan_glm U
sampleSelection selection U U U U
heckit U U U U
scam scam U U U U
speedglm speedglm U U
speedlm U U
survey svyglm
svyolr
survival clogit
coxph U U
tobit1 tobit1 U U
truncreg truncreg U U